Kabanata 13 ng noli me tangere

Ang magkabilang dulo naman ay pinagtatalunan ng dalawang pari kung sino sa kanila ang dapat na lumikmo roon. Hindi niya asikaso ang mga anak, tanging si Sisa lamang ang kumakalinga kay Basilio at Crispin.

Ang Pulong sa Tribunal Ang tribunal ay isang malaking bulwagan na siyang pinagtitipunan at lugar na pulungan mga may kapangyarihang mga tao sa bayan. Parang dininig ang dasal ni Pia, siya ay nag-iihi, gayuman nagiging masakitin si Pia, nang siya ay magdalantao.

Mga sariwang gulay mula sa kanyang mga tanim Kabanata 13 ng noli me tangere pako na paborito ng kura ang dala ni Sisa. Lumabas ng simbahan si Tasyo at nagtuloy sa may kabayanan. Abala ito, kaya ninais niyang huwag ng gambalain ang matanda.

Ito ay sa kanilang paniniwala na ang dalawa ay tunay na nag-iibigan. Naniniwala ang mga dalaga na sinuman ang makakita ng pugad upang masundan niya at makita parati si Ibarra nang hindi siya makikita nito.

Ang masasabi ko lang sa kabanatang ito ay dito magiging mas malubha ang tunggalian sa pagitan nina Crisostomo Ibarra at Padre Damaso.

May labing isang araw na lamang ang nalalabi at pista na. Namagitan uli si Pari Sybila upang pakalmahin ang mahahayap na pananalita ni Padre Damaso. Nahahati sa dalawang kinatawan o lapian ang mga nasa pulong. Bagamat nang hapong iyon mayroong babala na darating ang unos sapagkat matatalim na kidlat ang gumuguhit sa nagdidilim na langit, masaya pa rin ang hitsura ni Pilosopo Tasyo.

Nang ito ay guamling at bumalik sa serbisyo, kakarampot na lamang ang kaniyang tinuturuan. Pagkakita ni Maria sa ketongin, sinagilahan siya ng pagkahabag. Domingo, Hesukristo at ang banal na mag-anak. Ang pagkakapangasawa niya ay binubunton niya sa pamamagitan ng paglalasing, pag-uutos sa mga sundalo na magsanay sa init ng araw o dili kaya ay sinasaktan ang kaniyang eposa.

Isa ang sinampal na tinamaan at nabuwal. Si Nyor Juan, ang nangangasiwa sa mga manggagawa. Ganito ang salaysay ng tenyente: Karamihan sa nakatira rito ay mga magsasaka.

Pero, nasindak si Ibarra ng ipagtapat ng sepulturero na kanyang sinunog ang krus at itinapon naman ang bangkay sa lawa dahil sa utos ni Padre Garrote. Tumututol man sa kaniyang kalooban, sumunod din siya saspagkat mismong mga magulang ay napahinuhod ni Padre Damaso na ibalik ang pamalo sa pagtuturo.

Hiniling ng bata na magpa-iwan at umuwi na lamang ang kanyang kuya, nang biglang natandaan nila ang sinabi ng Tandang Tasio na may hinandang hapunan ang kanilang ina. Sa proyekto ni Ibarra ay naghandog ng tulong ang mga mayayaman samantalang ang kura ay humiling na siya angn gawing padrino at magbabasbas sa paglalagay ng unang batosa huling araw ng pista.

Ang mga tao ay nagbihis na ng mga magara at ginamit ang mga hiyas na itinatago nila. Pagdating ng tamang panahon silang dalawa Maria at Crisostomo ay pag-iisahing dibdib. Tinuligsa ni Don Felipo ang tenyente mayor at kapitan dahil malabo pa ang mga paghahanda sa piyesta.

Ni hindi siya pinansin ng mga sakristan at mga tauhan sa kumbento ngunit nakausap naman niya ang tagaluto doon.

Noli Me Tangere

Naglalakad si Pilosopo Tasio sa tuwa dahil sa banta ng unos na ikinataka naman ng nakasalubong niyang Kapitan. Inukol na lamang ni Tasyo ang sarili sa pagbabasa ng mga aklat hanggang sa mapabayaan niya ang kaniyang mga minanang kayamanan.

Ipinakikita ng kabanata muna ang ilang mga detalye ng pinanggalingan ni Crispin at ng kanyang kapatid upang magkaroon tayo ng isang larawan ng mga maaaring pinagdadaanan ng dalawang bata. Lumitaw rin sa usapan ang panlalait ng mga Espanyol tungkol sa mga Pilipino noong mga nakalipas na araw.

Noli Me Tangere – Kabanata 13-16

Walang kibo, nanatili si Basilio sa tore habang naririnig niya ang tangis ng kanyang kapatid. Nangako naman si Ibarra na gagawin ang kanyang makakaya upang matulungan ang guro at maiangat ang kalagayan ng edukasyon sa bayan.

Hindi siya pinaniwalaan ng mga sibil. Mas luminaw din ang aking isip tungkol sa mga hiwaga ng Katolisismo na sinali ko mula pagkabata, tulad ng paraan kung paano dumating ang banyagang ideya ng Purgatoryo sa relihiyong ito. Lahat ng mga taong nakakasalubong niya ay nahihintakutan sa kaniya.

Tulad ng mga dukha, mas iniisip nila ang kapakanan ng kanilang kapwa kaysa sa sarili. Si Kapitan Tiyago man, kahit na masalapi at sinasalubong ng banda ng musiko at hinahainan ng masasarap na pagkain kapag nagpupunta sa bayan,siya ay nakatalikod, siya ay tinayawag na Sakristan Tiyago.

Ngunit, wala ring nahuling isda.Read Kabanata 1: Ang Pagtitipon from the story Noli me tangere by ShorteeCat (Shorty) withreads. grade9, filipino, tagalog. Nakatakdang ganapin sa gab Reviews: Buod [].

Dumating si Ibarra sa sementeryo at kaagad na nagtungo sa libingan ng kanyang ama kasama ang kanyang matandang utusan. Agad nitong hinanap ang puntod ng ama na si Don Rafael Ibarra. Kabanata Mga Banta ng Unos. Tagged Kabanata 13, Kabanata 14, Kabanata 15, Kabanata 16, Noli Me Tangere Bookmark the permalink.

Leave a Reply Cancel reply.

Noli Me Tangere Buod ng Bawat Kabanata (1-64 + Talasalitaan)

Enter your comment here Fill in your details below or click an icon to log in: Email (required) (Address never made public). Noli Me Tangere – Kabanata Leave a reply. Kabanata Ito lang talaga ang palagay ko sa Kabanata Kabanata Naglalakad ng walang layon sa mga kalye ang matanda na naghanap ng bungo ng kanyang asawa sa sementeryo.

Siya’y isang dating mag-aaral ng Pilosopiya, ngunit iniwan niya ito ayon sa hiling ng kanyang mayaman na ina. Buod: KABANATA 13 – HUDYAT NG UNOS Todos Los Santos. dumalaw si Crisosotomo Ibarra sa libingan hinahanap nila ng kasamang katulong ang puntod ng kanyang amang si Don Rafael, ngunit hindi nila iyon natagpuan.

Jan 14,  · NOLI ME TANGERE KABANATA Mga Unang Banta sigwa KABANATA 12 - ARAW NG MGA PATAY - NOLI ME TANGERE - Duration: Noli Me Tangere Kabanata 7 - .

Download
Kabanata 13 ng noli me tangere
Rated 5/5 based on 36 review